Kvalifikace

Tradiční čínská medicína:

Studium: Teoretické základy TČM, základy akupunktury, moxibusce a čínských masáží

Univerzita tradiční čínské medicíny Guangming ve spolupráci s Československou SinoBiologickou společností – 1. školou tradiční čínské medicíny, čtyřleté studium, 700 hodin přednášek a praxe,  2005–2009

Kurz: Akupunktura a EAV

Ing. Tomáš Sychra, Institut bioinformačních metod,  80 hodin, 2002

Seminář: Gynekologie a léčba v tradiční čínské medicíně

prof. Giovanni Maciocia, 1. škola tradiční čínské medicíny, 2005

Seminář: Emoce a psychika v tradiční čínské medicíně

prof. Giovanni Maciocia, 1. škola tradiční čínské medicíny, 2006

Kurz: Masáže Qigong Tuina I+II

prof. Bai Yunqiao, Univerzita Guangming, 120 hodin, 2007

Seminář: Moxování, baňkování, použití náplastí

Roman Tomčala, 1. škola tradiční čínské medicíny, 2008

Seminář: Diagnostika nemocí podle jazyka

MUDr. Ludmila Bendová, 1. škola tradiční čínské medicíny, 2008

Seminář: Mykoterapie

Ing. Ivan Jablonský, CSc., 1. škola tradiční čínské medicíny, 2008

Kurz: Yi-Jing Běh osudu

Prof. Michel Vinogradoff, 1. škola tradiční čínské medicíny, 36 hodin, 2008

Kurz: Spojení akupunktury a Yi-Jingu

Prof. Michel Vinogradoff, 1. škola tradiční čínské medicíny, 96 hodin, 2009

Kurz: Dietetika z pohledu tradiční čínské medicíny

MUDr. Ludmila Bendová, Mgr. Monika Kampošová,  1. škola tradiční čínské medicíny, 28 hodin, 2009

Kurz: Čínská ušní akupunktura

MUDr. Michal Strnad, Centrum TCM Hradec Králové, 48 hodin, 2009

Kurz: Taoismus

Prof. Michel Vinogradoff, 1. škola tradiční čínské medicíny, 28 hodin, 2010

Kurz: Gynekologie

MUDr. Michal Strnad, Centrum TCM Hradec Králové, 24 hodin, 2010

Kurz: Omlazovací techniky obličeje v TČM

MUDr. Jozef Lucký, TCM Institut Praha, 16 hodin, 2011

Kurz: Břišní akupunktura

Prof. Tuvia Scott, 1. škola tradiční čínské medicíny, 16 hodin, 2011

 

 

Řízená detoxikace:

Pravidelné semináře o řízené detoxikaci organismu

MUDr. Josef Jonáš, Ing. Vladimír Jelínek, ECC a Joalis, od roku 2002

Kurz: Fytoterapie

Pavel Váňa, OS Angelis, 60 hodin, 2007

Bachovy květové esence:

Kurz: Bachovy květové esence

Mgr. Lenka Samková, 16 hodin, 2000

Reiki:

Mistr Reiki

Boris Tichanovský, 2003

Mistr Karuna Ki

Michal Petřík, IRF, 2004

 

© PhDr. Hana Jedličková