Řízená detoxikace

Řízená detoxikace organismu vychází z poznatků MUDr. Josefa Jonáše. Tato holistická metoda pohlíží na zdraví člověka jako na spojení zdravé psychiky a zdravého fyzického těla.

Příčinu řady obtíží spatřuje v zatížení organismu různými druhy toxinů. Mezi ně patří toxiny ze životního prostředí, infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny, emoční toxiny, toxiny pocházející z chemického průmyslu, radioaktivní látky, cizorodé bílkoviny, toxické látky vzniklé trávením, metabolické toxiny, léky, drogy, biogenní soli a další. Toxiny dovedou ve velké míře ovlivňovat imunitní systém, který pak nepracuje správně. Vznikají tak chronické problémy. Aby se člověk zbavil potíží, je nutné pomocí řízené detoxikace toxiny z tkání odstranit.

Konkrétní typ toxické zátěže je možno určit na základě měření přístrojem EAV, který navrhnul německý lékař Reinhold Voll. Na základě výsledků měření jsou doporučeny vhodné preparáty, případně úprava celkové životosprávy. Tyto preparáty v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a otisku toxinu v daných tkáních. Fungují jako spouštěč očistné reakce samotného organismu. Preparáty směrují vlastní imunitní systém proti konkrétním toxinům v konkrétních tkáních, pomáhají organismu zbavit se příslušných toxických zátěží, a tím i zdravotních problémů.

Jedinečnost tohoto systému tak spočívá v nastartovnání přirozených, samouzdravujících pochodů lidského těla.

Ke stanovení detoxikačního postupu je nutno znát vzájemné vazby a ovlivňování hlavních orgánů podle zásad tradiční čínské medicíny. Touto metodou dr. Jonáš geniálně propojil znalosti východní medicíny s moderní technologií.

© PhDr. Hana Jedličková